Inteligencija

Prema psiholozima, postoje četiri vrste inteligencije:

Ljudi koji imaju viši EQ i SQ imaju tendenciju da idu dalje u životu od onih sa visokim IQ, ali niskim EQ i SQ. Većina škola profitira od poboljšanja IQ-a, dok su EQ i SQ sniženi.

Čoveka s visokim IQ-om može na kraju zaposliti čovek s visokim EQ i SQ čak i ako ima prosečan IQ.

Vaš EQ predstavlja vaš karakter, dok vaš SQ predstavlja vašu harizmu. Razvijajte navike koje će poboljšati ova tri Q, posebno vaš EQ i SQ.

Roditelji, izložite svoju djecu drugim područjima života osim akademskim. Trebalo bi da voli fizički rad (nikada rad ne koristiti kao oblik kazne), sport i umetnost.

Razvijte svoj IQ, kao i njihov EQ, SQ i AQ. Oni bi trebali postati višestruka ljudska bića sposobna da rade stvari nezavisno od svojih roditelja.

Ne pripremajte put za decu, nego pripremite decu za put.

(E. Jacab)