Schlagwort: mesec u znaku vage

Ples Planeta 01.03. – 07.03.2021

Planete se kreću, normalno, u smeru suprotnom od kazaljke na satu. Dešava se da u nekim periodima njihovog kretanja one toliko uspore da nam se čini da se kreću unazad, pa se ta pojava u astrologiji naziva i obeležava kao retrogradno kretanje. Sve planete osim Sunca i Meseca imaju tu osobinu, zanimljivo je da trenutno, […]